logo
‘BAHUHJAN HITAY BAHUJAN SUKHAY’

SHIKSHAN PRASARAK MANDAL, KOLHAPUR

Bar. BALASAHEB KHARDEKAR COLLEGE, VENGURLA.

Khardekar Road, Vengurla-416 516.Dist: Sindhudurg (Maharashtra)

Affiliated to University of Mumbai Estd: June, 1961Non-Teaching & Administrative

Image Name Designation
Mr. P.M. PARAB
Mr. P.M. PARAB Supertendent
Mr. A.M. SAWALE
Mr. A.M. SAWALE Head Clerk
Mr. S.A. PATIL
Mr. S.A. PATIL Senior Clerk
Mr. D.J. DESAI
Mr. D.J. DESAI Senior Clerk
Mr. P.D. NIUNGARE
Mr. P.D. NIUNGARE Junior Clerk
Mr. V.R. SAWANT
Mr. V.R. SAWANT Junior Clerk
Mrs. G.G. MANJREKAR
Mrs. G.G. MANJREKAR Junior Clerk
Mr. S.T. CHAVAN
Mr. S.T. CHAVAN Store Keeper Cum Clerk
Mr. R.V. GAWADE
Mr. R.V. GAWADE Lab .Assistant
Mr. P.S. KAMBLE
Mr. P.S. KAMBLE Lib. Attendant
Mr. P.A. BOWLEKAR
Mr. P.A. BOWLEKAR Lib. Attendant
Mr. V.S. DHURI
Mr. V.S. DHURI Lib. Attendant
Mr. C.B. MADKAR
Mr. C.B. MADKAR Lib. Attendant
Mr. E.L. KHAIRMODE
Mr. E.L. KHAIRMODE Lib. Attendant
Mr. G.A. RAJAGE
Mr. G.A. RAJAGE Lib. Attendant
Mr. B.L. KAMBLE
Mr. B.L. KAMBLE Lib. Attendant
Mr. V.R. SANGAR
Mr. V.R. SANGAR Lib. Attendant
Mr. M.P. SHENDGE
Mr. M.P. SHENDGE Lib. Attendant
Mr. M.N. MOBARKAR
Mr. M.N. MOBARKAR Peon
Mr. M.P. SHENDGE
Mr. M.N. MOBARKAR Peon
Mr. M.S. KARANGALE
Mr. M.S. KARANGALE Peon
Mr. P.D. KAMBLE
Mr. P.D. KAMBLE Peon
Mr. P.M. KAMBLE
Mr. P.M. KAMBLE Peon
Mr. S.A. ALWE
Mr. S.A. ALWE Peon
Mr. H.M. SAWANT
Mr. H.M. SAWANT Mali